• Tänkvärd bön

  "Herre, vår Gud, vi tackar dig för undret att vi mitt i en splittrad värld får mötas i gemenskap.
  Vi tackar dig för kärlekens under mitt i en hatfylld värld.
  Vi tackar dig för ljusets under mitt i en mörk värld"
  En bön från Tyska kyrkan
 • Program

  Ej klickbara i menyer i Internet Explorer

  • 26 juni, 2016 11:00Hässjö Brunnäset Friluftsgudstjänst
  • 26 juni, 2016 13:00Friluftsgudstjäns vid Laxsjön - Ljustorp
  • 2 juli, 2016 12:00Lögdödagen Friluftsgudstjänst
  • 3 juli, 2016 12:00Ljustorp Hembygdsgården
  • 10 juli, 2016 11:00Skeppshamns kapell
  • 17 juli, 2016 12:00Skepsshamns kapell - Åstödagen
  • 17 juli, 2016 18:00Hässjö kyrka - Gudstjänst
  • 24 juli, 2016 18:00Lagfors kyrka - Gudstjänst
  • 31 juli, 2016 09:00Hässjö Prästgårdsparken
  • 31 juli, 2016 18:00Skeppshamns kapell - Gudstjänst
  • 7 augusti, 2016 11:00Ljustorp Prästgårdsparken
  • 14 augusti, 2016 09:00Hässjö Båtmanstorpet
  AEC v1.0.4

  Församlingarnas kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus logo

KYRKOHERDE.

Hässjö – Ljustorp – Tynderö pastorat söker KYRKOHERDE. Pastoratet är beläget i Timrå kommun – mitt emellan Sundsvall och Härnösand. Utmärkta kommunikationer med flyg, tåg och bussar. Vi har 3700 kyrkoyillhöriga och en god ekonomi. Arbetslaget består av 11 personer varav en Kyrkoherde och en komminister. Varje församling har sin egen profil: Hässjö, den största församlingen, ligger i mitten av de tre församlingarna och från att tidigare ha varit en industriort kan den i dag kallas för en pendlingsort både till Sundsvall och Härnösand . Ljustorps är en församling som karaktäriseras av att vara gammal skogs- och jordbruksförsamling. I byn […]

Sommarprogram

Här sommarens program med gudstjänster och sommarmusiken. Ni är välkomna till ett omväxlande program. Välkommen till våra samlingar !

Erbjudande resa !

Församlingsresa till Assisi – 4 platser kvar I samband med att vi åker till Assisi i Italien med konfirmanderna så erbjuds möjlighet att resa med. Assisi ligger ca 18 mil norr om Rom; vid forten av […]


Kyrkvandringar

Onsdag den 8 juni ”Stilla vandring” på Åstön och söndag den 12 juni ”Liten kyrkvandring vid Hässjö kyrka

Helgonförklaring

En remarkabel händelse inträffar i morgon söndag den 5 juni när Elisabeth Hesselblad (1870 – 1957) utropas officiellt till helgon av den katolska kyrkan.


 • Dagens Bibelord

 • Midsommardagen

  Tema: Skapelsen
  Job 12:7-13
  Apg 22-31
  Matt 6:25-30
  Ps 104:1-13

  Fråga djuren, de kan lära dig,
  himlens fåglar kan ge dig svar.
  Fråga markens kryp, de kan lära dig,
  havets fiskar kan upplysa dig.
  Finns det någon av dem som inte vet
  att detta är Herrens verk?
  Han har alla varelsers liv i sin hand,
  varje människas ande.
  Örat prövar orden
  som tungan prövar matens smak.
  Med hög ålder följer vishet,
  långt liv skänker insikt.
  Hos Gud finns vishet och styrka,
  han har beslutsamhet och insikt.

  Källa: www://kyrkoaretstexter.se
 • Den Helige Johannes Döparens dag

  Tema: Den Högstes profet
  Jer 22:1-4
  Apg 13: 16-25
  Luk 1:57-66
  Ps 96

  Så sade Herren: Gå bort till judakungens palats och tala där dessa ord: Hör Herrens ord, du Judas konung, som sitter på Davids tron, du och ditt hov och ditt folk, de som går in genom dessa portar. Så säger Herren: Handla rättvist och rättfärdigt och rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan, bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats! Om ni rättar er efter denna befallning skall kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom portarna till detta palats, följda av sitt hov och sitt folk.
 • Kontakta oss

  Hässjö-Tynderö-Ljustorps pastorat i Härnösands stift

  PASTORSEXPEDITION

  Besöks och postadress:
  Bäckgatan 1
  860 35 Söråker

  Telefon:
  060-40820
  Telefontid:
  Mån-Ons, Fre: 10:00-12:00
  Tors: 13:00-15:00

  E-post:
  hassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

  Fax:
  060-41097

  Kyrkogårdsförman:
  Telefon 060-40830