• En julpsalm

  Martin_Luther.jpg
  1. Från himlens höjd jag bringar bud
  till jordens folk från Herren Gud.
  Jag ropar ut med frid och fröjd
  ett glädjebud från himlens höjd.

  2. Ett barn är fött på denna dag.
  Så var Guds råd och välbehag.
  Det föddes av en jungfru skär.
  Guds egen son det barnet är.

  ... och ytterligare 13 korta verser.

  Julpsalm bearbetad av Olaus Martini och sedan av Johan Olov Wallin och slutligen av vår generations nestor Alf Henriksson.
  Denna psalm skrevs som ett slags julspel och hade från början rubriken:"Barnasång för julen om det lilla Jesusbarnet."
  Den första svenska översättningen har julspelsanslaget, men J O Wallins omarbetning 1817 gav psalmen en högtidligare "tempelkaraktär".
  Man kan se att Luther inspirerats av en gammal "kransvisa" från 1300-talet, som användes vid ringlekar och kranssmyckningar:

  Ich komm aus fremden Landen her
  und bring euch viel der neuen Mär,
  der neuen Mär bring ich so viel,
  mehr denn ich euch hier sagen will.

  Första gången Luthers julpsalm trycktes (1535 i Klugs sångbok) var det just med denna kransvisas melodi.

 • Program

  Ej klickbara i menyer i Internet Explorer

  • 2017-01-22 11:00Gudstjänst - Ljustorp
  • 2017-01-22 18:00Kvällsgudstjänst med meditation - Tynderö kyrka
  • 2017-01-29 11:00Gudstjänst - Hässjö kyrka
  • 2017-02-05 11:00Hässjö kyrka - Högmässa
  • 2017-02-11 19:00Midvinterkonsert - Hässjö kyrka
  • 2017-02-12 11:00Ljustorp kyrka - Gudstjänst
  • 2017-02-12 15:00Strandbo Gudstjänst
  • 2017-02-19 11:00Söndagsmässa
  • 2017-02-26 11:00Ljustorp kyrka Högmässa
  • 2017-02-26 18:00Gudstjänst med meditation
  • 2017-03-05 11:00Hässjö kyrka Högmässa med kyrkoherdemottagning
  AEC v1.0.4

  Församlingarnas kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus logo

På den andra söndagen efter trettondagen,15 januari, avtackades kyrkoherde Thord Hägglund vid en Högmässa i Hässjö kyrka. Thord spelade tillsammans med Seth Hägglöf och Åke Lindmark till psalmerna och framförde även extra musik i gudstjänsten. I slutet av Högmässan avtackades Thord från olika håll i pastoratet för sina år, som komminister och sedan kyrkoherde, i Hässjö, Ljustorp och Tynderö pastorat. Efter Högmässan fortsatte gemenskapen vid en kyrklunch i församlingshemmet. Där underhöll Thord, Seth och Åke bland annat med ett musikkryss.

Konsert

Lördagen den 11/2 2017 19.00 blir det konsert i Hässjö kyrka med Anna & Martin Hanning Häggström.

Dagar & Tider

Kyrkans nyårsdag är den 1 advent då det nya kyrkoåret startar så vad kyrkan anbelangar här i Sverige så har vi redan levt i det nya kyrkoåret under närmare en månad. . .


Kantorstjänst

Vi har sedan tidigt i våras varit utan ordinarie kantor på en av våra musikertjänster i pastoratet.

Kyrkan i siffror

Nu i juletid så kan det vara intressant att se hur det står till med de nordiska kyrkorna


 • Dagens Bibelord

 • Tredje söndagen efter Trettondedagen

  Tema: Jesus skapar tro

  2 Kung 5:1-4,9-15
  2 Kor 1:3-7
  Joh 4:46-54
  Ps 36:6-10


  Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden. Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.” Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt barn dör.” Jesus svarade: ”Gå hem, din son lever.” Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.” Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: ”Din son lever”, och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen. www.kyrkoåretstexter.se
 • Kontakta oss

  Hässjö-Tynderö-Ljustorps pastorat i Härnösands stift

  PASTORSEXPEDITION

  Besöks och postadress:
  Bäckgatan 1
  860 35 Söråker

  Telefon:
  060-40820
  Telefontid:
  Mån-Ons, Fre: 10:00-12:00
  Tors: 13:00-15:00

  E-post:
  hassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

  Fax:
  060-41097

  Kyrkogårdsförman:
  Telefon 060-40830